Informacija

Pristatymas į Omniva paštomatus truks 1-2 darbo dienas. Pristatymas į Lietuvos pašto skyrius, registruota siunta truks 1-2 d. Pristatymas Tauragės mieste truks 24 val.

Klientu aptarnavimas telefonu. +370 63867348
Klientų aptarnavimas el. paštu. gammybox@gmail.com

Privatumo politika

English Version

Šiame dokumente išdėstyta, kaip gammy.lt renka, tvarko ir kam perduoda jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis; taip pat svarbi informacija apie jūsų turimas teises dėl jūsų duomenų tvarkymo. 

Kokius duomenis apie jus renkame?

Jums skambučiu kreipiantis į Gammy.lt klientų aptarnavimo skyrių klientų aptarnavimo kokybės gerinimo tikslais renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

a) Telefono numerį;

b) Pokalbio įrašą;

c) Techninius pokalbio duomenis (data, trukmė)

Jums elektroninėmis komunikacijos priemonėmis kreipiantis į Gammy.lt klientų aptarnavimo skyrių klientų aptarnavimo kokybės gerinimo tikslais renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

a) Elektroninio pašto adresą;

b) Komunikacijos su jumis istoriją;

Jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje nesusikūrus asmeninės paskyros, pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

a) Vardą ir pavardę;

b) Elektroninio pašto adresą;

c) Telefono numerį;

d) Adresą, kuriuo išrašoma sąskaita

e) Prekių pristatymo adresą (reikalinga pateikti tik pasirinkus prekės pristatymo į namus būdą).

Taip pat jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje siekiant greitesnio aptarnavimo mes renkame šiuos jūsų asmens duomenis:

a) Pirkimų istoriją;

b) Mokėjimų istoriją;

c) Komunikacijos su jumis istoriją.

Jūs turite galimybę mūsų elektroninėje parduotuvėje susikurti savo asmeninę paskyrą, kad pirkimas ir naudojimasis elektronine parduotuve jums būtų patogesnis. Jums susikuriant ir naudojantis asmenine paskyra, mes renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

a) Elektroninio pašto adresą;

b) Elgsenos mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją;

c) Komunikacijos su jumis istoriją;

d) Prekių peržiūrų istoriją;

e) Jūsų prie prekių paliktus klausimus ir atsiliepimus.

Susikurdami asmeninę paskyrą, bet nepirkdami mūsų elektroninėje parduotuvėje, jūs savo nuožiūra galite mums suteikti ir daugiau duomenų, kurie nėra privalomi norint naudotis asmenine paskyra elektronine parduotuve. Tokius duomenis tvarkome siekdami supaprastinti pirkimo procesą jūsų būsimiems pirkimams. Savo pasirinkimu jūs galite mums suteikti šiuos papildomus duomenis:

a) Vardą ir pavardę;

b) Telefono numerį;

c) Prekių pristatymo adresą

Kokiu tikslu renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome siekiant:

a) Pasiruošti, sudaryti ir vykdyti pirkimo – pardavimo sutartį;

b) Gerinti aptarnavimo ir paslaugų kokybę;

c) Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Teisinis pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis:

a) Sutarties sudarymas ir vykdymas;

b) Teisinių įsipareigojimų vykdymas;

c) Teisinių interesų užtikrinimas.

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome tiek, kiek yra būtina pirkimo – pardavimo sutarties vykdymui, bet ne trumpiau nei tai numato teisės aktai. Su jūsų sutikimu gauti duomenys yra tvarkomi iki tol, kol jūs atsiimate savo sutikimą (pareiškiate nesutikimą). Telefoniniai pokalbių įrašai yra saugomi 6 mėnesius nuo pokalbio pasibaigimo.

Kam ir kodėl perduodame jūsų duomenis?

Asmens duomenys teisės aktų numatytais atvejais yra perduodami mūsų partneriams pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo tikslais ar dėl kitų teisėtų priežasčių. Jūsų duomenis perduodame:

a) Mokėjimų paslaugas teikiančiai įmonei Paysera, per kurią atliekami mokėjimai už prekes ir paslaugas;

b) Prekių pirkimo lizingu paslaugas teikiančioms įmonėms, su kuriomis sudarote prekių pirkimo išsimokėtinai sutartis;

c) Papildomas paslaugas (prekių draudimas ir išplėstinė garantija) mūsų internetinėje parduotuvėje teikiančioms įmonėms;

d) Prekių tiekėjams, kurie tiesiogiai tiekia jūsų prekes;

e) Prekių transportavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios vykdo jūsų prekių jums pristatymą;

f) Prekių garantinį aptarnavimą teikiančioms įmonėms;

g) Rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;

h) Buhalterinės apskaitos programinę įrangą bei paslaugas teikiančioms įmonėms;

i) Mūsų IT sistemas prižiūrinčioms įmonėms.

Jūsų duomenis teisės aktų numatyta tvarka taip pat galime teikti teisėsaugos bei valstybinėms institucijoms ir teismams.

Kokias teises turite? Kaip galite susipažinti su apie jus turimais duomenimis?

Jūs turite teisę:

a) Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) Susipažinti su apie jus turimais duomenimis;

c) Prašyti ištaisyti neteisingus asmens duomenis;

d) Prašyti ištrinti asmens duomenis, kurių nebereikia;

d) Nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais.

Norėdami sužinoti, kokius duomenis apie jus esame surinkę galite kreiptis el. paštu gammybox@gmail.com . Šiuo el. paštu taip pat galite kreiptis visais kitais klausimais dėl jūsų turimų aukščiau išvardintų teisių.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei įtariate, kad jūsų privatumo teisės yra pažeidžiamos, kviečiame kreiptis į mus El. paštu gammybox@gmail.com

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-10-01 18:01

Pirkimo – pardavimo taisyklės

Šios pirkimo ir pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.gammy.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) ir www.gammy.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėjee parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Sąlygų taikymu.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Sąlygų, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.gammy.lt duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, jeigu prekė neveikia, arba veikia, bet ne taip kaip turėtų. Prekes galima grąžinti, susiekus su pardavėju per 2 dienas, nuo prekių atsiėmimo dienos.

3.3. Pirkėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes.

4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Sąlygas, pakeistas Sąlygas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.4. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

6.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. Prekių pristatymas

7.1 Pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. Galutinė pristatymo kaina bus matoma suformavus užsakymą.

7.2. Įprastai prekės pristatomos pasirinktu pristatymo būdu per 2-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

7.3. Prekių pristatymo informacija nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

7.4. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Sąlygų 3.2 p., prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę sumokėti  pinigai grąžinami per 2 dienas nuo grąžintų prekių atsiėmimo. 

Pardavėjui.

8.1.1. Prekės grąžinamos originalioje, prekės ir siuntos pakuotėje.

8.1.2. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

8.1.3. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
9.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
9.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Taip pat naudotos prekės gali turėti naudojimui netrugdančių naudojimo žymių.